Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie

Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie: povinnost provedení vyplývá ze zákona č. 406/2000 2000 Sb., o hospodaření s energií. Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie se provádí podle vyhlášky č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie. Vyhláška stanoví způsob provádění, četnost kontrol a obsah zprávy o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie. 

Povinnost kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie se týká: provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW a příslušných rozvodů tepelné energie. 

 

Četnost provádění kontrol:

  

Výkon kotle

 

Druh paliva

   

První kontrola po uvedení do provozu (roky) 

 

Další kontrola

                   

Systém je trvale monitorován (roky)

    

Systém není trvale monitorován (roky)  

 

Od 20 kW do 100 kW  

 

Všechna paliva

   

10

 

10

 

10

 

Nad 100 kW

 

Pevná a kapalná

   

2

 

10

 

2

   

plynná

   

4

 

10

 

4

 

Povinnost se nevztahuje na kotle a vnitřní rozvody tepelné energie umístěné v rodinných domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost.

Cena je stanovena individuálně na základě náročnosti zpracování. Kontaktujte nás telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře a rádi Vám sdělíme cenovou nabídku.

 

 

Kontakt

Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Šicová
e-mail: pavlinasicova@gmail.com
tel.: +420 602 640 247

Kontaktní adresa

Ketkovice 65
664 91 Ketkovice

Top