Energetické poradenství a studie

Energetické poradenství

Poskytujeme energetické poradenství dle individuálních požadavků klientů se zaměřením na možnosti využití dotačních programů.

 • Dotační programy Nová zelená úsporám, IROP, OPŽP - poradíme Vám s využitím dotačních programů a s rozsahem navrhovaných opatření. Zpracováváme potřebná energetická hodnocení a energetické posudky. Spolupracujeme s projektanty, agenturami a s dodavateli.
 • Zateplení - poradíme Vám jak zateplit a jaké použít materiály, vše s vazbou na možnosti využití dotačních programů.
 • Výběr a výměna zdrojů - poradíme Vám s výběrem vhodného zdroje tepla pro vytápění a přípravu teplé vody s vazbou na ekonomiku provozu.
 • Poradenství v oblasti obnovitelných zdrojů energie - OZE.
 • Pomůžeme Vám s výběrem vhodného dodavatele a tarifní sazby pro odběr energií.

Energetické studie a analýzy

 • Návrh a optimalizace tloušťky zateplení včetně vyhodnocení součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2. 
 • Výpočet rosného bodu, průběh teploty v konstrukci a vyhodnocení kondenzace vodní páry v konstrukci. 
 • Výpočet tepelných ztrát budovy za účelem volby výkonu zdroje tepla či přiznání snížené sazby elektrické energie.
 • Vliv zateplení na náklady na vytápění budovy včetně ekonomického vyhodnocení návratnosti vložených investičních prostředků.
 • Porovnání nákladů na vytápění a přípravu teplé vody s různými zdroji tepla, možnost vyhodnocení systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.
 • Návrh fotovoltaických panelů.
 • Návrh solárních kolektorů.
 • Návrh tepelných čerpadel.

Cena je stanovena individuálně na základě náročnosti zpracování. Kontaktujte nás telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře a rádi Vám sdělíme cenovou nabídku.

poradclanek

 

 

Kontakt

Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Šicová
e-mail: pavlinasicova@gmail.com
tel.: +420 602 640 247

Kontaktní adresa

Ketkovice 65
664 91 Ketkovice

Top